De risicoprofessional

ISBN 9789078440970

Risicoprofessionals helpen hun klanten in het omgaan met risico’s. Met specialistische kennis en kunde.
De tandarts twijfelt en heeft weinig op met het begrip risico. Maar de notaris realiseert zich dat hij mensen behoedt voor risico’s die bij het leven horen. En het woord risicoprofessional spreekt de veiligheidskundige, risicoadviseur en belastingadviseur direct aan.

Risico’s zijn altijd en overal. Verkeersongevallen, dodelijke virussen, computerinbraken en onzekere huizenprijzen illustreren dat. Bedrijven kunnen schade oplopen door brand, fraude of faillissement. En natuurgeweld, terroristische dreigingen en financiële crises bedreigen onze maatschappij. Als individu, organisatie of samenleving worstelen we met onzekerheden. Vandaar die behoeft aan risicoprofessionals. Zij vormen een bont gezelschap. In dit boek komen zij aan het woord.

Er zijn onderwerpen waarmee die professionals allemaal te maken hebben: van risicobeleving en gedrag tot ethiek en communicatie. De psycholoog onderstreept: “Het handelen van mensen wordt niet bepaald door de risico’s die zij lopen, maar door hun beleving daarvan.” En de viroloog stelt: “Bij het bestrijden van besmettingsrisico’s is menselijk gedrag het allerbelangrijkste.” De beleggingsadviseur wijst nog eens op het belang van ethiek: “Omgaan met risico’s is oordelen over goed en fout.” En de communicatieadviseur waarschuwt: “Ondoordachte communicatie over risico’s is zonde van de moeite.”

Dit boek biedt inspiratie en inzicht aan iedereen die zich wil ontwikkelen tot of als risicoprofessional. Het beschrijft wat de verschillende risicoprofessionals verbindt. Het gaat over omgaan met risico, bijstaan in risico en professionaliseren in risico. Risicoprofessionals kunnen leren van elkaar.
Veiligheidskundigen, risicoadviseurs, belastingconsultant, notarissen, zelfs tandartsen realiseren zich: “Misschien ben ik meer risicoprofessional dan ik dacht.”

ISBN 9789078440970
€ 54,- (Inclusief btw en portokosten).

Bekijk de inhoudsopgave van De Risicoprofessional

ISBN 9789078440970

Bestel formulier

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.