Inhoudsopgave De Risicoprofessional

ISBN 9789078440970

Terug naar de hoofdpagina

1 Omgaan met risico

De spelers in de risicodriehoek
Over verzekeraars en overheden
Risico als centraal begrip
Kansen en risico’s
Anders kijken naar risico
De presentatie van risico
Omgaan met risico
Collectief omgaan met risico
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 1

2 Bijstaan in risico

De risicoadviseur in beeld
De meerwaarde van de risicoadviseur
Risicoadviseurs in drie domeinen
Verzekeringen en verzekeraars
Gedachten over professionals
De kwaliteiten van de professional
Succesvol in onzekerheid
De professionals en zijn klant
Professionals op risicogebied
Vier soorten risicoadviseurs
Van risicovakman naar risicoprofessional
Wanneer is iemand risicoprofessional?
De risicoprofessional samengevat
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 2

3 Risicobeleving

Risico en beleving
Over analyse en gevoel
Omgaan met risico’s en risicobeleving
Beslissen over risico
Risicoperceptie en kansen
Risicocompensatie en de risicothermostaat
Risicobeleving en wereldbeeld
Beleving en gedrag
Beïnvloeden van risicobeleving
De rol van de risicoprofessional
De risicobeleving van de risicoprofessional
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 3

4 Gedrag

Risico en gedrag
Over goed bedoeld en kwade wil
Gedrag als gelaagd begrip
Modellen voor gedrag
Gedragsmodellen en risicobeleving
Situationeel kijken
Situationeel beïnvloeden
Gedragsbeïnvloeding vanuit modellen
Gedragsverandering in de praktijk
Over begrijpen en meten
Duurzaam gedrag veranderen
Grenzen aan gedragsverandering
Gedragsbeïnvloeding in een collectief
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 4

5 Organisatie

Risico en organisaties
Structuur in organisatie
Aspecten van organisatie
Het geheel van organisatie
Situationeel kijken naar organisatie en risico
Risico volgens de systeembenadering
Management en risico’s
Risicomanagement binnen een organisatie
Managementsystemen
De risicoprofessional en het systeem
Van compliance naar cultuur
Beïnvloeden van organisatie
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 5

6 Organisatiecultuur

Risico en cultuur
De ui van cultuur
Ontwikkeling van een organisatiecultuur
Strategie en organisatiestructuur
Onderzoeken van cultuur
Subculturen
Organisatiecultuur en risicocultuur
Beïnvloeden van collectief gedrag
Cultuurverandering
Van compliance naar cultuur
De rol van de risicoprofessional
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 6

7 Ethiek

Risico en ethiek
Over goed en fout
Morele uitgangspunten in de praktijk
Ethische dilemma’s herkennen
Ethische oordelen: individueel en collectief
Omgaan met ethische dilemma’s
Moreel beraad
Ethiek en omgaan met risico
Aanvaardbarerisico’s
Ethiek en bijstaan in risico
De rol van de risicoprofessional
Dilemma’s van risicoprofessionals
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 7

8 Risicocommunicatie

Risico en communicatie
Risicocommunicatie en risicopresentatie
Een communicatiemodel
Risicocommunicatie en risicobeleving
Vertrouwen
Risicocommunicatie en risicomanagement
Communicatie in onzekerheid
Spontaan of planmatig?
De risicodialoog
Crises en crisiscommunicatie
De rol van de risicoprofessional
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 8

9 Risicoadvisering

Risico en advies
Veranderen en adviseren
Cliëntsysteem en verandervermogen
Het veranderproces
Het adviesproces
De risicoprofessional als onderzoeker
Anders omgaan met risico
Adviesrollen
Risicoparticipatie
Gevraagd en ongevraagd advies
Obstakels bij veranderen
Situationeel adviseren
Gelaagdheid in adviseren
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 9

10 Humor

Risico en humor
Humor: wat is dat eigenlijk?
De anatomie van de mop
Humor en de risicoprofessional
Humor onder de loep
De spanningsboog
Het humormechanisme
Verwijzen als mechanisme
Het niveau en het onderwerp
De communicatieve vorm en context
De relationele context
Situationeel begrijpen van humor
Spiegel of breekijzer?
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 10

11 Professionaliseren in risico

De risicoprofessional en de risicodriehoek
Risico volgens de risicoprofessional
De drie clusters nader bekeken
Over hard en zacht
De risicoprofessional in een collectief
De keten van bijtand
Samenwerken van risicoprofessionals
De vrijheid van de risicoprofessional
Kennis en de risicoprofessional
Modellen en modelleren
Kennis over risico
Zelf risicoprofessional worden
Leren van elkaar
Wie voelt zich risicoprofessional?
Wie voelt zich een risicoprofessional?
Scenario of systeem?
Eindnoten bij hoofdstuk 11

Terug naar de hoofdpagina van het boek De Risicoprofessional