Leren in verbondenheid

ISBN 9789078440888

Leren in Verbondenheid – Professionele leergemeenschappen in de praktijk

Dit boek beschrijft een haast ideale vorm van samen leren waarin een groep professionals zich aan elkaar verbindt om elkaar te ondersteunen in vernieuwing van ieders praktijk. Daarbij is een belangrijk oogmerk dat iedere deelnemer de aanmoediging en de veiligheid ervaart om persoonlijk te groeien. De verandering van de samenleving wordt daarbij niet als druk ervaren, maar vormt een motivatie om te innoveren. Dit alles met het oog op de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen van vandaag en de wereld van morgen.

Dit boek is ontstaan uit een jarenlange praktijk van samen onderzoek doen in professionele leergemeenschappen naar nieuwe vormen van onderwijs. Die praktijk werd bepaald door de noodzaak om te veranderen in tijden van transitie. Omwille van de leerlingen op de basisscholen werd die verandering ingezet, maar leerkrachten en Pabostudenten moesten mee in deze vernieuwing.

Het gaat in dit boek om professionele leergemeenschappen waarin verbetering van het onderwijs samen opgaat met de persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten.

De auteurs zijn werkzaam in het basisonderwijs en verbonden aan een Pabo en Universiteit. Zij hebben ervaring als groepsleerkracht, coach, docent, lerarenopleider en onderzoeker. De professionalisering van (aanstaande) leerkrachten is het oogmerk waarmee het boek geschreven is. De praktische inslag maakt het eenvoudig toepasbaar in andere contexten.

Bekijk de inhoudsopgave van Leren in Verbondenheid

Leendert-Jan Parlevliet
Corrinne Dekker-Drayer
Donata Ruissen

€ 45,90
Incl. btw en portokosten.
Voorradig

ISBN 9789078440888

Bestel formulier

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.