Inhoudsopgave Leren in Verbondenheid

ISBN 9789078440888

Terug naar de hoofdpagina van Leren in Verbondenheid

Inleiding

 1. De PLG in de praktijk
 2. Een Professionele Leergemeenschap op hoofdlijnen
 3. Achtergronden en principes
 4. Het organiseren van een PLG
 5. De bijeenkomsten van de PLG
 6. Leiding geven aan een PLG
 7. Onderzoek als onderdeel van het leerproces
 8. Van voorbereiding tot afronding
 9. De resultaten en verduurzaming
 10. Leren in een PLG geef inzicht en uitzicht
 11. De PLG: een waardevolle en blijvende verrijking voor het onderwijs
 12. Nawoord in Corona tijd

Biografieën auteurs

Literatuur

Begrippenlijst

 

Terug naar de hoofdpagina van Leren in Verbondenheid