Inhoudsopgave Waarderend Werkboek

ISBN 9789078440505
Het waarderend werkboek
Robbert Masselink
Jelmer IJbema

Terug naar de hoofdpagina

 

Waarom waarderen?

1 Appreciative Inquiry in kort bestek

Introductie
De principes van Appreciative Inquiry
De AI-methode
Het fundament

2. Definefase: een goed begin is het halve werk

Voorwaarden voor een succesvol AI-proces
Stap 1: Regie- of kernteam samenstellen
Stap 2: Kennismaken met elkaar en met AI
Stap 3: Het positieve kernthema selecteren
Stap 4: AI-proces ontwerpen
Stap 5: Het project communiceren
Bouwen aan vertrouwen
Een goed begin is het halve werk
Bijlagen
Checklist
Voorbeeldprogramma
Presentatie methode Appreciative Inquiry
Strengthfinder (SF): het waarderen van je talenten
Het wonder van de Wall of Wonder
My motivation Insights: de waarde van waarden

3 Discoveryfase: waarderende verhalen vertellen

Op zoek naar de levenskern van een organisatie of gemeenschap
Stap 1: Het proces vormgeven
Stap 2: Vragenlijst vervaardigen
Stap 3: Het houden van waarderende interviews
Stap 4: Uitkomsten van een interview verwerken
Stap 5: De levenskern uit de verhalen destilleren
Verhalen die energie genereren
Bijlagen
Checklist Discoveryfase
Groepsleren uit eigen ervaringen
Storytelling in het AI-proces

4 Droomfase: de toekomst verbeelden

Dromen: What’s in a name?
Stap 1: Kansen en mogelijkheden in kaart brengen
Stap 2: Dromen ontwikkelen
Stap 3: Een creatieve presentatie voorbereiden
Stap 4: De dromen presenteren, bespreken en verrijken
De dromen verbeeld
Bijlagen
Checklist Droomfase
Beelddenken in het AI-proces
Oefening rolmodel

5 Designfase: de veranderingen dichterbij halen

De kern van de Designfase
Stap 1: Randvoorwaarden benoemen
Stap 2: Kiezen van ontwerp aspecten en -elementen
Stap 3: Verandervoorstellen ontwikkelen
Stap 4: Presenteren, bespreken en verrijken van de voorstellen
Aanzetten tot verandering
Bijlagen
Checklist designfase
Oefening Doe je mee? Halen en brengen
Prototyping

6 Destinyfase: gecommitteerde actie

De kern van de Destinyfase
Stap 1: De uitkomsten op een rij zetten
Stap 2: Ideeën en initiatieven formuleren
Stap 3: Een plan van aanpak opstellen
Stap 4: Plannen in de tijd uitzetten
Stap 5: Afspraken maken over het vervolg
Eindigen is opnieuw beginnen
Bijlagen
Checklist Destinyfase
Oefening Waarderend Coachen
Waarderende intervisie in organisaties

7 De cirkel is bijna rond

Een nieuw begin
Een waarderende houding en kijk op mensen, leidinggeven en organiseren
Tips voor de facilitator of procesbegeleider van een AI-proces
Gebruik van andere methoden

De waarderende benadering blijven vernieuwen

 

Keynote Consultancy

 

Literatuur

 

Terug naar de hoofdpagina