Inhoudsopgave Leerboek OVK

ISBN 9789078440826

Naar de hoofdpagina van het Leerboek OVK

I De Arbeidsomstandighedenwet

I De Arbeidsomstandighedenwet
1 Wetgeving
2 Arbozorg en organisatie
3 Taken en positie van de veiligheidskundige
4 Overige normen, wetten en beleid

II Risicobeheersing

5 Inleiding en algemene begripsbepalingen
6 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
7 Taakrisicoanalyse
8 Overige risicobeheersingsystemen

III Arbeidsplaatsen

9 Inleiding en algemene begripsbepaling
10 De werkplek: kantoor en ergonomie
11 De werkplek: de productie- omgeving
12 Bijzondere situaties

IV Arbeidsmiddelen

13 Inleiding en algemene begripsbepaling
14 Beheersing bij ontwerp en inkoop
15 Beheersing bij gebruik
16 Beheersing bij onderhoud
17 Horizontaal en verticaal transport
18 Diverse processen en bijzondere gevaren

V Gevaarlijke stoffen

19 Tekens, klassen en symbolen
20 Brandgevaar
21 Explosiegevaar
22 Stralingsgevaar
23 Gevaren van biologische agentia
24 Vergiftigingsgevaar
25 Milieu en milieuwetgeving
26 Opslag van gasflessen en chemicaliën
27 Laboratoria

Bijlagen

Arbobesluit
Arbo-informatiebladen
Aantal veiligheidskundigen
(Verbeterd) Kinneymodel
Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: veiligheid en gezondheid
Project-V&G-plan
Checklist voor gevaarlijke stoffen
Drempelwaarden gevaarlijke stoffen
Gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen
Bedrijfs-RI&E, checklist voor brandveiligheid
Aandachtspunten, standaardlijst
Risicovolle aspecten bij het opstellen van een TRA

Bedrijfsopdrachten

Wetgeving en aansprakelijkheid

Lijst van gebruikte afkortingen

Trefwoordenregister

 

Naar de hoofdpagina van het Leerboek OVK