Activiteiten van uitgever  Sipke Gelling

Het accent van onze activiteiten voor 2015 bij het veiligheidsonderdeel  ligt nu bij het positioneren van onze mooie opleiding Operationeel veiligheidskundige, de vijfdaagse opleiding tot Operationeel veiligheidskundige (OVK) , regulier en in nauwe samenwerking met VAPRO en Arbouw. Het resultaat is dat we begin 2015 enkele in-company opleidingen draaien en we 4 maart starten met de reguliere variant. De belangstelling groeit, mede door het feit dat er vanuit het OVP fonds voor de procesindustrie subsidie op deze opleiding kan worden verleend. Ook is de opleiding officieel erkend door SKO Hobeon, er kan worden geregistreerd en het examen wordt door SKO-Hobeon afgenomen. Ook zal de regeling voor de opleiding vanaf 15 december op de site van SKO-Hobeon worden gepubliceerd. Kortom een goede stap voor de kennisopbouw en toetsing. Nu zo half januari 2015 zijn er reeds voor dit eerste half jaar vijf grote productie-organisaties waarbij wij op maat onze mooie OVK-opleiding kunnen gaan uitrollen. Een mijlpaal bij de start van dit nieuw jaar.

Naast deze activiteit zijn we druk met materialenontwikkeling en ondersteuning. Het boek “Omgaan met risico’s” van Cees Muusse en Siep Slager verschijnt  15 januari as.. Ook  trachten we voor eind maart in nauwe samenspraak met auteurs en vormgevers  het nieuwe boek “De risicoprofessional komt er aan”  van hoofdauteur Walter Zwaard te laten verschijnen.

Ook de thema’s voor de nieuwe actualiteitendagen/verdiepingsmiddagen worden  nu in samenspraak met de adviesraad bepaald.

Met Walter Zwaard, Juni Daalmans en Felicia Vizi tuigen we op dit moment de tweedaagse opleiding “Schuilt er in mij een risico-professional”? op. Een zeer interessante tweedaagse die we weer gaan draaien in de maanden maart en april 2015, hierbij staat professionalisering van het vak centraal.

Ook bezoeken we nu regelmatig basisscholen voor introducties rond de methodiek lezen en spellen, maar ook komen duurzaamheid, professionaliteit en werkdruk hierbij aan de orde. In dit kader zijn we met TNO/ Value2Share  bezig met verdiepingsmiddagen en avonden rond het thema “lekker lang blijven werken” voor onze primaire doelgroepen als het onderwijs, de veiligheidskundige en de veranderaar.  Voor het primair onderwijs en met name voor de docenten in de groepen 2 en 3 komt het nieuwe boek van Germa van Dijk-den Hoed en Ewald Vervaet uit, getiteld het “Klank/Spel en Vormen boek , voor de onderbouw in het primair onderwijs. Het boek als voorloper op een vliegende start om met welke willekeurige taalmethode aan de slag te gaan.

Ook de opleiding Hoger Veiligheidskundige met Copla staat in de steigers en start op 25 maart 2015 in Rotterdam.

De komende weken besteden we veel aandacht aan onze nieuwe leergang Duurzaam werken, ofwel “werken zal nooit meer hetzelfde zijn”. Kijkt u voor het inhoudelijke programma op deze site. Ook is onze themamiddag over waarderend veranderen (Appreciative Inquiry als de verandermethodiek) in zeer goede aarde gevallen. Deze themamiddag wordt op 2 maart 2015 herhaald in Rotterdam vanwege groot succes, in het najaar van 2015 zal deze middag weer plaatsvinden in Zeewolde, zie www.sipkegelling.nl.

Ook zullen wij eind december 2014 een prachtig nieuw veiligheidsboek  “Omgaan met risico’s”voor HVK en MVK opleidingen onder redactie van Cees Muusse en Siep Slager lanceren. De grondgedachte van James Reason, Peter Drucker, en andere managementgoeroe’s  staat in deze Nederlandstalige editie centraal. U leest meer over dit boek in de webshop van Gelling Publishing. (als vorengenoemd)

Naast veiligheid zijn we gestart met onze nieuwe website voor het onderwijsfonds (www.gellingonderwijs.nl). Hierin staan lees- en spellingmethoden alsmede cursussen en inscholingen voor het primair onderwijs centraal. Het accent ligt nu op de cursus ontdekkend lezen en op de middagcursus begrijpend lezen. Begin 2015 verschijnt een prachtig boek over klank- en spelvormen voor de kleuter als voorloper op de methode ontdekkend leren lezen(als vorengenoemd)

Met onze applicaties zijn we in verdere ontwikkeling met uitgeverij Kluitman voor het educatieve deel richting primair onderwijs, alsmede met Adviesdienst Aanzet voor de uitbreiding van nieuwe thema’s in onze Woordenschatapp.