Inhoudsopgave Modellen voor Veiligheidsprofessionals

ISBN 9789078440185

Terug naar de hoofdpagina van Modellen voor Veiligheidsprofessionals

1 Risico

Risico als triplet
Techniek, organisatie en gedrag
Het risico-stappenplan
De wortel van de redelijkheid
Risicobeleving
De risicopreventiematrix

2 Risicobeheersing

Preventie in klassen
Bronbestrijding
Bescherming in lagen
De veiligheidsketen
De Deming-cirkel
De risicomanagement-cyclus
Het SMART-principe

3 Ongevallen

De ongevallenpiramide
De Poisson-formule
Heinrich’s dominostenen
De Zwitserse kaas
Het visgraatmodel
Tripod
Het vlinderdasmodel

4 Gedrag

Maslow’s piramide
Beredeneerd gedrag
Informatieverwerking
Gekleurde drijfveren
Adoptie van veranderingen
Veiligheidscultuur
De gedrag-cultuurmatrix

5 Organisaties

Het formele organogram
De vijf van Mintzberg
De systeembenadering
De 7S-benadering
Normale rampen
Betrouwbare organisaties
Ontwikkelingsfasen

6 Professionaliteit

INK-model en professionals
De adviesdriehoek
Adviesrollen
Teamrollen
Moreel beraad
Leerstijlen
Mind mapping

7 Veiligheid

Blootstelling
Multi Criteria Analyse
Kosten en baten
SWOT-analyse
Kranchtenveldanalyse
De draagvlakcurce
De badkuipkromme

8 Modellen en instrumenten

Dankwoord

Noten

Terug naar de hoofdpagina van Modellen voor Veiligheidsprofessionals