Handboek risicomanagement

ISBN 9789078440345

Hoe er over veiligheid wordt gedacht binnen en organisatie heeft met de organisatiecultuur te maken. Managers die de nadruk op veiligheid leggen, krijgen met minder ongevallen te maken dan managers die voornamelijk sturen op productie. Het opstellen van een handboek en veiligheidsprotocollen en het instrueren van het personeel is niet genoeg. De onderliggende bedrijfscultuur zal moeten veranderen.

In dit boek wordt bovenstaand principe bekeken vanuit het oogpunt van risicomanagement. Wat is managementverantwoordelijkheid? Wat houdt management in? Echte preventie ligt in het naleven van veiligheidsregels, in het uitvoeren van risicoanalyses, in het bewust worden van veilig en onveilig gedrag.

ISBN 9789078440345
€ 91,10-
Incl. btw en portokosten.
Voorradig

ISBN 9789078440345

Bestel formulier

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.