Uit de praktijk blijkt, dat een groot aantal kinderen uit groep 4 moeite heeft met de manier van vragen bij de toetsen van begrijpend lezen. Het leesonderwijs in groep 4 is na het aanvankelijk lezen nog vooral gericht op het technisch lezen.

Het is nu mogelijk om te oefenen met begrijpend lezen op het technisch leesniveau van de kinderen uit groep 4. De lay-out en de vorm van vragen sluiten aan bij de toetsen. Hierdoor wordt de aandacht van de kinderen meer gericht op het begrijpend lezen zelf.

Leesniveau M4 en E4

De leesbladen zijn opgezet met het doel te oefenen met begrijpend lezen met behulp van teksten van leesniveau M4 en E4. Het niveau van de leerlingen in een groep kan uiteenlopen. Voor het oefenen met de techniek is gekozen voor deze niveaus. Gekozen is voor een vorm die aansluit bij de vraagwijze van de Cito toetsen.

Bij deze leesbladen wordt met vier soorten vragen gewerkt:

  • verhalen met meerkeuzevragen over de tekst
  • verhalen met meerkeuzevragen: welk woord past het best
  • verhalen bestaand uit vier zinnen: wat is de eerste of laatste zin
  • afbeeldingen en /of een kort gedeelte van een tekst met vragen

Auteurs: Marianne Minderhoud en Wilma Gebraad-Neutekom

Begrijpend lezen in groep 4

Begrijpend lezen in groep 4

978-90-78440-85-7
€29,00
Prijs is excl. btw en excl. portokosten
 
Voorraadop voorraad