Begrijpend lezen in groep 4

ISBN 9789078440857

Uit de praktijk blijkt, dat een groot aantal kinderen uit groep 4 moeite heeft met de manier van vragen bij de toetsen van begrijpend lezen. Het leesonderwijs in groep 4 is na het aanvankelijk lezen nog vooral gericht op het technisch lezen.

Het is nu mogelijk om te oefenen met begrijpend lezen op het technisch leesniveau van de kinderen uit groep 4. De lay-out en de vorm van vragen sluiten aan bij de toetsen. Hierdoor wordt de aandacht van de kinderen meer gericht op het begrijpend lezen zelf.

Leesniveau M4 en E4
De leesbladen zijn opgezet met het doel te oefenen met begrijpend lezen met behulp van teksten van leesniveau M4 en E4. Het niveau van de leerlingen in een groep kan uiteenlopen. Voor het oefenen met de techniek is gekozen voor deze niveaus. Gekozen is voor een vorm die aansluit bij de vraagwijze van de Cito toetsen.

Bij deze leesbladen wordt met vier soorten vragen gewerkt:

verhalen met meerkeuzevragen over de tekst
verhalen met meerkeuzevragen: welk woord past het best
verhalen bestaand uit vier zinnen: wat is de eerste of laatste zin
afbeeldingen en /of een kort gedeelte van een tekst met vragen
Auteurs: Marianne Minderhoud en Wilma Gebraad-Neutekom

ISBN 9789078440857
€ 29,-
Excl. btw en excl. portokosten.
Voorradig

ISBN 9789078440857


    [dynamichidden order-isbn "CF7_get_custom_field key='ISBN'"]
    [dynamichidden order-title "CF7_get_custom_field key='Title'"]