DATUM en TIJD
15 oktober 2015, 14.30-21.30 inclusief werkdiner

THEMA
Wijziging Arbowet

INLEIDERS
Mr Jan Harmen Kwantes (TNO Innovation for Life, kerndocent HVK opleidingen, en hoofddocent Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid)
Drs Ton van Oostrum (vh sr beleidsmedewerker Ministerie SZW, en betrokken bij vijf Arbowetswijzigingen, de Arbobalans en Arboportaal)

KOSTEN
€345 excl. btw (leden SVK register en deelnemers opleidingen Gelling Veiligheid reductie €50)

LOCATIE
Landgoed Zonheuvel te Doorn

PUNTEN
SKO-Hobeon 1 punt in aanvraag

dat zal mijn tijd wel duren

Safety College on Tour: Dat zal mijn tijd wel duren

Alle ins en outs over de Arbowet

Download het leaflet Dat zal mijn tijd wel duren

Het zal mijn tijd wel duren…

…is een bekende uitdrukking. Het betekent zoiets als “het probleem gaat pas spelen als ik er niet meer ben”. Het is een insteek die je rust geeft, zodat je je niet druk hoeft te maken over een toekomst waarin meer problemen zijn dan je lief is. Een dergelijke houding is prima voor sommige dingen in het leven, maar als het over risico’s en veiligheid gaat en dus ook de Arbowet, dan houdt Gelling veiligheid er niet zo van.
Neem nu bijvoorbeeld de beoogde wijziging in de Arbowet.

Oktober 2015 – wijziging Arbowet

In oktober 2015 debatteert de Tweede Kamer over het arbowetswijzigingsvoorstel “Versterking betrokkenheid Arbodienstverlening”. Deze wetswijziging heeft tot doel om de toegang tot de bedrijfsarts te verbeteren.

De wetswijziging heeft ook gevolgen voor veiligheidskundigen. Tot slot wordt de wijze van contracteren van arbodiensten en arbokerndeskundigen verduidelijkt.

Informatie die voor alle operationeel veiligheidskundigen, OVK-ers, MVK-ers en HVK-ers, en dus ook voor u van belang is. Daarom vertelt Gelling veiligheid u hier meer over deze voorgenomen wijzigingen.

Voorgestelde wijzigingen van de Arbowet

Een van de hoofdpunten van het wijzigingsvoorstel is dat een contract arbodienstverlening vanaf het jaar 2016 aan speciale eisen moet gaan voldoen.
De keuze van de veiligheidsprofessional en de positie van de veiligheidsprofessional wordt bepaald door de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging. En er komt een intensiever toezicht en sanctionering.

Om dit doel te bereiken worden de volgende maatregelen getroffen:

De werkgever moet een basis of een basis plus contract gaan sluiten
Over de bedrijfsarts worden specifieke afspraken verplicht, bijvoorbeeld afspraken over second opinion en bezoek aan werkplekken. Voor Arbo- en HR-professionals betekent dit dat zij inzicht nodig zullen hebben over de komende adviserende rol van de bedrijfsarts en de vrije toegang die de werknemer tot hem krijgt. Hoe kan een balans ontstaan tussen professioneel werk en praktische haalbaarheid? En, wat is het overgangsrecht voor contracten?

De wetswijziging betrekt de medezeggenschap en de arbodienstverlener meer op elkaar
Na de wetswijziging zullen de persoon en positie van de veiligheidsprofessional voortaan ook in Ondernemingsraden of Personeelsvertegenwoordigingen aan de orde komen. Het gaat in een organisatie vaak om een precair evenwicht van de uitvoering van bedrijfsbeleid en het gezond en veilig werken. Hoe komt dan dit advies tot stand?

De Inspectie SZW start nu al een meerjarenprogramma arbozorg
Het is hierbij voor een arbo- of hr–professional van belang te weten wat bedrijven kunnen verwachten van dit meerjarenprogramma en hoe de naleving van bestaande plichten in de arbo-dienstverlening geregeld gaan worden. De wetswijziging past in een breder geheel.
De voorgestelde wetswijziging heeft ook invloed op de onafhankelijke bedrijfsgezondheidszorg, de financiële steun van het kabinet voor sociale partners, een betere positie van flexwerkers en de inschakeling van Arbeidsgehandicapten. Om wat voor gevolgen gaat het op deze gebieden?

Het zal mijn tijd NIET duren

Gelling Veiligheid organiseert op 15 oktober om 14.30 uur op het landgoed Zonheuvel te Doorn haar Safety College on Tour, een actualiteitenmiddag en avond over deze voorgestelde wetswijziging. Veiligheids- en risicoprofessionals worden zo voorbereid op deze voorgestelde wijzigingen.

Wanneer u vindt net als Gelling Veiligheid dat het uw tijd NIET zal duren, dan nodigen wij u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.