De Arbowet

De belangrijkste arbeidsbeschermende wet is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet is van toepassing op alle organisaties die arbeid onder gezag laten verrichten, als dan niet betaald. Hierbij valt naast de vaste medewerkers in het bedrijf te denken aan oproepkrachten (zoals werkende scholieren, stagiaires, seizoensarbeiders, inleen- en uitzendkrachten) maar ook aan samenwerkende vrienden, meewerkende buren en gezinsleden.

Arbo Pocket in de Pocket 2014

Deze uitgave bevat informatie over
* de wijzigingen van de nieuwe Arbowet
* het veilig en gezond bouwen op de bouwplaats uit het Arbobesluit
* de taken en werkwijze van de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)

Arbowet in de Pocket informeert u in 90 pagina’s op beknopte wijze over veiligheid en gezondheid bij de arbeid.

Samenstelling en (eind)redactie
Siep Slager, Arno Scheltinga en Ferre Koopman

Omslag
Mirjam Vissers

Arbopocket in de pocket 2014

Arbopocket in de pocket 2014

€7,95
Prijs is excl. btw en excl. portokosten
 
Voorraadop voorraad